Selmer Service

Lokale næringsdrivende

Lisbeth Bakkelund Selmer har systue i HAVNEKONTORET (nede på sletta mellom salgskontoret og barnehagen). Hun gjør interiørsøm og omsøm.