BLI MEDLEM I DAG

Årskontingent er KUN kr. 250,- pr. husstand pr år.

Styre bestreber seg på at medlemmer av Utsikten Velforening skal få de beste opplevelser sammen og mest mulig for pengene. Årskontigenten har vært den samme i mange år i håp om å få med flest mulig i foreningen. På et lite sted som vi bor på, er det viktig med samhold og gode opplevelser.

Det er flere som leier leiligheter i påvente av sin egen leilighet som er under bygging. Dere er hjertelig velkommen til allerede nå å bli meddlemmer og får en fin mulighet til å bli kjent med kommende naboer 🙂 Husk da å registrer deg med leilighetsnummeret på leiligheten du leier.

Er du ennå ikke medlem kan du registrere deg/dere i dag.

Du registreres som medlem ved å sende epost med fult navn, adresse og leilighetsnummer til knut@knuthalvorsen.no , så sendes det ut faktura på årskontigenten. 

Velkommen som medlem - vi gleder oss til å se deg !!