Velkommen - Nye nabo

Gode nabo!

 Utsikten Vel ønsker deg velkommen til Nordre Jarlsberg brygge!

Velforeningens formål er å fremme godt naboskap. Stikkord: trivsel, kunnskap, samspill.

Planer om følgende aktiviteter: 

  • Styremøter 4-6 ganger i året.
  • Forsøke å finne gode foredragsholdere og andre innslag.
  • Foreslå nyttige og hyggelige tiltak, aktiviteter og ekskursjoner.

Dersom det er ting du vil foreslå, lurer på eller ønsker belyst, er du når som helst velkommen til å ta kontakt med en av oss som sitter i velforeningens styre, se fanen «Kontakt Vel-foreningen».

Styret i Utsikten Vel (SUV) ønsker med dette å gi deg en kort informasjon om forhold som vi tror du kan ha nytte av:

Sameiet Utsikten trinn 1 er ferdig utbygd og består i dag av 300 boenheter fordelt på blokkene: (Kaiveien 4), B (Laboratorieveien 6), C (Laboratorieveien 6), D (Kaiveien 8), E (Kaiveien 10), F (Kaiveien 12), H1 (Laboratorieveien 8), H2 (Laboratorieveien 10), H3 (Laboratorieveien 12), I (Bølgeveien 12-14-16), K1 (Laboratorieveien 14) K2 (Bølgeveien 20), N1 (Bølgeveien 10), N2 (Bølgeveien 8), R1 (Bølgeveien 6 ),     R2 (Bølgeveien 4) og Q (Bølgeveien 2).


Nytt Sameie Bryggeparken med blokkene Fyret, Bøya og Varen er ferdige og nye naboer er flyttet inn. Lykta, Klokka og Lanterne er også nå ferdige og nye naboer er flyttet inn.

Om du "er på facebook" kan du gjøre et søk: Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Velforening. Da finner du gruppen til velforeningen som er for de som er medlemmer.

Dersom det er ting du lurer på eller ønsker belyst er du når som helst velkommen til å ta kontakt med en av oss som sitter i velforeningens styre: Du finner oss  under fanen «Kontakt Vel-foreningen»

Vi håper du finner ovenstående nyttig og at du vil trives på Nordre Jarlsberg Brygge.

Hilsen styret i Utsikten Vel